Energie

We staan als maatschappij voor een grote uitdaging. We moeten iets doen aan de klimaatverandering, maar tegelijk weten we nog niet zo goed hoe we dit aan moeten pakken. Er moeten goede keuzes gemakt worden, niet iedere beslissing die ‘groen’ lijkt is dat ook altijd. Wat hier erg mee te maken heeft is het creeëren en behouden van voldoende draagvlak.

Coinversable ondersteunt de energietransitie met praktische en schaalbare software. Energie wordt lokaal, daarom werken we met Hanzenet aan een decentrale energiemarktplaats. Ook is het belangrijk om beslissingen te nemen op basis van goede en zo compleet mogelijke informatie, daar is de energiekaart een mooi voorbeeld van.

Hanzenet de lokale energiemarktplaats

Hanzenet is onze lokale energiemarktplaats.